(kha>khann) (sian)      j0282750.gif

 

   

    台語稱男同志者為「 (kha>khann)仔身 (sian)」,或者簡稱

  

  (khann) (á),男男的性行為叫「摃(kòng)(khann)(á)

 

 ;尻,指「尻川 (臀部、屁眼)」。

  

 

    萬一濟濟 lióng-kong人所選出的,真正是 (khann)仔身 (sian)」,

 

An-nē 是毋是足礙逆(gih) ê?以後彼个 (khann)仔身 (sian)

 

 面對支持伊的女性粉絲 (fans),是欲自稱「姊」抑是「妹」?

  

 嘛愛相當的思考!

  

 

     夫妻,台語叫「公 (kang>ang) (bóo)」,就是愛一个公的,

  

一个母的,tsiah成夫妻,河洛先賢早就指出夫妻的定義。

 

  

     若是「公 (ㄍㄨㄥ) (˙ㄍㄨㄥ)」,尾字讀「輕聲」的,

  

華語是指「太監」;夫妻著愛公的、母的組合,這是天地所設

 

 的人倫之道。毋過伊的元配面對「尻仔公(ang)婿」的感受到底

 

是啥款?實在是著人同情!市面上嘛開始聲傳伊的「產品」,

 

是真的?抑是攏是假的?

 

 

    咱若勿會giàn一个 (khann)仔身 (sian)」做頭人,

 

共反 (píng)落來就著啦!

 

 

註:「身」,除了讀「sin / sing」,另外「尸連」切,讀「sian」。

 

         佛公、布袋戲ang仔,叫一身(sian)、大身(sian)的。

 

創作者介紹
創作者 taiuanbugikausu 的頭像
taiuanbugikausu

台灣母語教師協會 Tâi-uân Bú-gí Kàu-su

taiuanbugikausu 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()